Israel stamps , stamps from Israel
Stamps from Israel, Look and buy your stamps at our specialized Israel store

Historie postzegels uit Israel

Beschrijving van de uitgifte van de Israelische postzegels in 1948

History of the Stamps from Israel at 1948

 

 

De Israelische Filatelistische Dienst - Geschiedenis van de postrzegels uit Israël

Op vrijdag 14 mei 1948 riep de staat Israël haar onafhankelijkheid uit. Op de volgende zondagochtend, minder dan 48 uur na de onafhankelijkheids-verklaring en terwijl vijandelijke vliegtuigen begonnen aan te vallen, werden door de nieuwe staat Israël haar eerste postzegels uitgegeven.
Dit betrof koortsachtig samengestelde preparaten die clandestien een aantal weken voor de proclomatie van de staat waren aangemaakt  en volgde toetreding van Israël in de wereld van de filatelie.
In april 1948 beëindigden de Britten, die op het punt van het opgeven van hun mandaat in 'Palestina' stonden,  alle postdiensten. De Joodse instellingen begonnen met de voorbereidingen om postzegels te drukken voor de staat die spoedig zou worden opgericht.
Er waren talrijke problemen: er was vrijwel geen papier voor het afdrukken van zegels; er waren geen geschikte drukpersen of perforeer machines; de naam van het nieuwe land was nog niet afgerond - zou het Judea, het Land van Israël of Israël genoemd worden?
Uiteindelijk werd besloten dat de postzegels "Doar Ivri (Hebreeuws Post)" zouden krijgen en een drukmachine werd gevonden, maar het moest nog worden omgebouwd voor het nieuwe doel en het papier dat werd gebruiktn was van verschillende kleuren en diktes.
Ondanks alle moeilijkheden verschenen  de beroemde en populaire "Doar Ivri" postzegels direct na de onafhankelijkheidsverklaring en werden verkocht aan post- vestigingen in het hele land.
Sinds 1948 heeft Israël veel postzegels uitgegeven, waaronder de definitieve series, luchtpostzegels en postzegels. Veel van de vroege postzegels zijn klassiekers geworden en zijn in grote vraag door verzamelaars uit de hele wereld.

vertaling uit: Israel Post


The Israel Philatelic Service – History of the Stamps from Israel
    
On Friday 14 May, 1948 the State of Israel declared its independence. On the following Sunday morning, less than 48 hours after the declaration and as enemy planes began attacking, the new State issued its first stamps.
Feverish preparations, which began clandestinely a number of weeks before the declaration of the State, preceded Israel’s entry into the world of philately. In April 1948 the British, who were on the verge of relinquishing their mandate over “Palestine”, discontinued all postal services. The Jewish institutions began preparing to print stamps for the State that was soon to be established.
There were numerous problems: there was virtually no paper for printing stamps; there were no appropriate printing presses or perforating machines; the name of the new country had not yet been finalized – would it be called Judea, the Land of Israel or Israel? It was eventually decided that the stamps would read “Doar Ivri (Hebrew Post)” and a printing machine was located, but it had to be refitted for its new purpose and the paper that was obtained was of varying shades and thicknesses.
Despite all the difficulties, the famous and popular “Doar Ivri” stamps appeared immediately following the declaration of independence and were sold at postal branches throughout the country.
Since 1948 Israel has issued many stamps, among them definitive series, airmail stamps and commemorative stamps. Many of the early stamps have become classics and are in great demand by collectors from around the world.

source: Israel PostKaart
E-mail
Info